Busting the energy myths. A Study on the Energy Debate in The Netherlands

J. Ganzevles, R. van Est

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)74-79
TijdschriftTechnikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit