Buwaldaburen te Tjerkwerd

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

509 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)31-48
TijdschriftGenealogysk jierboek
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit