Bydragen ta Pleatslike Skiednis II

W. Bergsma (Redacteur), Ph.H. Breuker (Redacteur), J.A. Mol (Redacteur), P. Nieuwland (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit