Byssochlamys: Significance of heat resistance and mycotoxin production

J Houbraken, RA Samson, JC Frisvad

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelADVANCES IN FOOD MYCOLOGY
  Pagina's211-224
  Volume571
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY

  Citeer dit