C. elegans model identifies genetic modifiers of alpha-synuclein inclusion formation during aging

T.J. van Ham, K.L. Thijssen, R. Breitling, R.M.W. Hofstra, R.H.A. Plasterk, E.A.A. Nollen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100027
TijdschriftPLoS Genetics
Volume4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit