c-Myb is required for progenitor cell homeostasis in colonic crypts

J. Malaterre, M. Carpinelli, M. Ernst, W. Alexander, M. Cooke, S. Sutton, S. Dworkin, J.K. Heakth, J. Frampton, G. McArthur, J.C. Clevers, D. Hilton, Th. Mantamadiotis, R.G. Ramsay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'c-Myb is required for progenitor cell homeostasis in colonic crypts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences