C. Stacey Woods and the Evangelical Rediscovery of the University [Review of: D. Macleod (2007) C. Stacey Woods and the Evangelical Rediscovery of the University]

H. Krabbendam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  241 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)487-489
  TijdschriftChurch History and Religious Culture
  Volume90
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit