C3-dependent mechanism of microglial priming relevant to multiple sclerosis.

V. Ramaglia, T.R. Hughes, R.M. Donev, M.M. Ruseva, X. Wu, I. Huitinga, F. Baas, J.W. Neal, B.P. Morgan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)965-970
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume109
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit