Cadence Detection in Western Traditional Stanzaic Songs using Melodic and Textual Features

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 15th International Society for Music Information Retrieval Conference
RedacteurenHsin-Min Wang, Yi-Hsuan Yang, Jin Ha Lee
Plaats van productieTaipei
Pagina's391-396
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit