Cadherin mechanotransduction in tissue remodeling

F. Twiss, J. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cadherin mechanotransduction in tissue remodeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences