Cadmium in beavers translocated from the Elbe river to the Rhine/Meuse estuary, and the possible effect on population growth rate.

B.A. Nolet, Vilmar A.A. Dijkstra, Dietrich Heidecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-161
TijdschriftArchives of Environmental Contamination and Toxicology
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit