Calcium dynamics at developing synapses: mechanisms and functions.

K. Michaelsen, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)218-223
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit