Calcium ionophore A23187 induces Il2 reactivity in human T cells

J.C. Clevers, M. Hoeksema, F. Gmelig-Meyling, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)633-638
TijdschriftScandinavian Journal of Immunology
Volume22
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit