Calcium signaling and the development of specific neuronal connections.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)443-452
TijdschriftProgress in Brain Research
Volume175
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit