Calculating a pattern’s competitive strength: Competition between /æ/ and /ʌ/ in irregular simple pasts and past participles in English

E. Hoekstra, A.A. Merkuur, Marjoleine Sloos, Jeroen van de Weijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Calculating a pattern’s competitive strength: Competition between /æ/ and /ʌ/ in irregular simple pasts and past participles in English'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences