Calculating China’s Historical Economic Aggregate: A GDP-centered Overview

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

584 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Calculating China’s Historical Economic Aggregate: A GDP-centered Overview'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences