Calculations of results in grazing experiments using the counting method

M.L.M. Tackx, E.M. Van de Vrie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-36
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit