Calculations of the intrinsic rate of natural increase, rm, with Rhabditis marina Bastian 1865 (Nematoda).

G. Vranken, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)468-477
TijdschriftNematologica
Volume29
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit