Calling from distance: Attraction of soil bacteria by plant root volatiles

K. Schulz-Bohm (Co-auteur), S. Gerards, M.P.J. Hundscheid, Jasper Melenhorst, W. De Boer, P.V. Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

184 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Calling from distance: Attraction of soil bacteria by plant root volatiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences