'Rustig beheerscht': Het Nederlandse gevangenispersoneel tijdens de Duitse bezetting, 1940-1945.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrage'Calm and collected': Dutch Prison Staff during the German Occupation, 1940-1945
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-50
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit