Calonectria (Cylindrocladium) species associated with dying Pinus cuttings.

L. Lombard, C.A. Rodas, P.W. Crous, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-47
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPersoonia
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit