Calonectria diseases on ornamental plants in Europe and the Mediterranean Basin: An overview

A. Vitale, P.W. Crous, L. Lombard, G. Polizzi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)463-476
  TijdschriftJournal of Plant Pathology
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit