Calonectria species isolated from Eucalyptus plantations and nurseries in South China

JieQiong Li, Michael J. Wingfield, Qianli Liu, Irene Barnes, Jolanda Roux, Lorenzo Lombard, Pedro W. Crous, ShuaiFei Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Calonectria species isolated from Eucalyptus plantations and nurseries in South China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences