Calophoma clematidina causing leaf spot and wilt on Clematis plants in the Czech Republic

M. Špetík, A. Eichmeier, J. Burgová, J. Z. Groenewald, P. W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1952
Aantal pagina's1
TijdschriftPlant Disease
Volume107
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 jun. 2023

Citeer dit