Calycofera gen. nov an estuarine sister taxon to Phytopythium, Peronosporaceae

Reuel M. Bennett, Arthur W.A.M. de Cock, C André Lévesque, Marco Thines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)947-954
Aantal pagina's8
TijdschriftMycological Progress
Volume16
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2017

Citeer dit