Campyloxiphos dineti gen. et spec. nov. from off Namibia and a redefinition of the Deoterthridae Boxshall and Lincoln (Crustacea: Tantulocarida)

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)415-432
  TijdschriftJournal of Natural History
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit