Can δ18O help indicate the causes of recent lake area expansion on the western Tibetan Plateau? A case study from Aweng Co

Y. Zhang, M. Jones, J. Zhang (Co-auteur), S. McGowan, S. Metcalfe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can δ18O help indicate the causes of recent lake area expansion on the western Tibetan Plateau? A case study from Aweng Co'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences