Can 7T MPRAGE match MP2RAGE for gray-white matter contrast?

Ícaro A F Oliveira, Thomas Roos, Serge O Dumoulin, Jeroen C W Siero, Wietske van der Zwaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can 7T MPRAGE match MP2RAGE for gray-white matter contrast?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences