Can a genetic correlation with seed mass constrain adaptive evolution of seedling desiccation tolerance in wild barley?

K.J.F. Verhoeven, A. Biere, E. Nevo, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  350 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Can a genetic correlation with seed mass constrain adaptive evolution of seedling desiccation tolerance in wild barley?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences