Can above-ground ecosystem services compensate for reduced fertilizer input and soil organic matter in annual crops?

Stijn van Gils, Wim H van der Putten, David Kleijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Can above-ground ecosystem services compensate for reduced fertilizer input and soil organic matter in annual crops?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences