Can changes in education alter future population ageing in Asia and Europe?

A. Balachandran, K.S. James, L.J.G. van Wissen, K.C. Samir, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)398-410
TijdschriftJournal of Biosocial Science
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 30 mrt. 2021

Citeer dit