Can changes in education alter future population ageing in Asia and Europe?

A. Balachandran, K.S. James, L.J.G. van Wissen, K.C. Samir, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can changes in education alter future population ageing in Asia and Europe?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences