Can Daphnia prevent a blue-green algal bloom in hypertrophic lakes?

P. Davidowicz, Z.M. Gliwicz, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-26
  TijdschriftLimnologica
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit