Can fiction ever be an alternative to history?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Jakarta Post
Nummer van het tijdschrift30 september
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit