Can flooding-induced greenhouse gas emissions be mitigated by trait-based plant species choice?

Natalie J. Orama (Co-auteur), J.W. van Groeningen, Paul Bodelier, K. Brenzinger, Johannes H. C. Cornelissen, Gerlinde De Deyn, Diego Abalos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer138476
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume727
Nummer van het tijdschrift20 July
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit

Orama, N. J., van Groeningen, J. W., Bodelier, P., Brenzinger, K., Cornelissen, J. H. C., De Deyn, G., & Abalos, D. (2020). Can flooding-induced greenhouse gas emissions be mitigated by trait-based plant species choice? Science of the Total Environment, 727(20 July), [138476]. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138476