Can flooding-induced greenhouse gas emissions be mitigated by trait-based plant species choice?

Natalie J. Orama (Co-auteur), J.W. van Groeningen, Paul Bodelier, K. Brenzinger, Johannes H. C. Cornelissen, Gerlinde De Deyn, Diego Abalos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer138476
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume727
Nummer van het tijdschrift20 July
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit