Can phyllosphere yeasts explain the effect of scab fungicides on russeting of Elstar apples?

R Gildemacher, B Heijne, J Houbraken, T Vromans, S Hoekstra, T Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)929-937
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume110
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - nov 2004

  Citeer dit