Can specificity ever be proved in immunocytochemical staining?

D.F. Swaab, C.W. Pool, F.W. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

205 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)388-391
TijdschriftThe journal of histochemistry and cytochemistry
Volume25
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit