Can We Just Say: Transcription Second?

Peter Hugo Lodewijk Krijger, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The striking correlation between genome topology and transcriptional activity has for decades made researchers revisit the question, "Does form follow function, or does function follow form?" In a new study, Hug et al. address this question by comparing the timing of zygotic genome activation to the emergence of genome structures during Drosophila embryogenesis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)184-185
Aantal pagina's2
TijdschriftCell
Volume169
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 apr. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can We Just Say: Transcription Second?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit