Can We Just Say: Transcription Second?

Peter Hugo Lodewijk Krijger, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The striking correlation between genome topology and transcriptional activity has for decades made researchers revisit the question, "Does form follow function, or does function follow form?" In a new study, Hug et al. address this question by comparing the timing of zygotic genome activation to the emergence of genome structures during Drosophila embryogenesis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)184-185
Aantal pagina's2
TijdschriftCell
Volume169
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 apr. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can We Just Say: Transcription Second?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit