Can We Just Say: Transcription Second?

Peter Hugo Lodewijk Krijger, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can We Just Say: Transcription Second?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences