Can we predict population changes in the Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus?

B.J. Ens, M. Van de Pol, C. Hallmann, K.H. Oosterbeek, G. Rappold

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

47 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper, we discuss three problems with making predictions on population changes in the Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus, despite the fact that this species is the best studied shorebird in the world (Ilya McLean, pers. comm.).
Originele taal-2Engels
TitelBOU Proceedings - Avian Demography in a changing world
Plaats van productiehttp://www.bou.org.uk/bouproc-­‐net/avian-­‐demography/ens-­‐et-­‐al.pdf
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can we predict population changes in the Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit