Can we still be friends?: contact tussen ex-partners na echtscheiding

T.F.C. Fischer, P. de Graaf, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-36
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit