Can we use rRNA secondary structure to predict microbial community metabolic response to changing temperature?

A Lilleskov Erik, Hairong Wei, Vincent A Robert, Oliver Gailing

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    TijdschriftEarth Stewardship Annual Meeting
    StatusGepubliceerd - 2011

    Citeer dit