Cancer modeling meets human organoid technology

David Tuveson, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

443 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cancer modeling meets human organoid technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences