Candida auris Identification and Rapid Antifungal Susceptibility Testing Against Echinocandins by MALDI-TOF MS

Mansoureh Vatanshenassan, Teun Boekhout, Jacques F Meis, Judith Berman, Anuradha Chowdhary, Ronen Ben-Ami, Katrin Sparbier, Markus Kostrzewa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Candida auris Identification and Rapid Antifungal Susceptibility Testing Against Echinocandins by MALDI-TOF MS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences