Candida endophthalmitis in heroin addicts

M. Hogeweg, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

299 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-71
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica
Volume55
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit