Candida nivariensis isolated from an Indonesian human immunodeficiency virus-infected patient suffering from oropharyngeal candidiasis.

R. Wahyuningsih, IN SahBandar, B. Theelen, F. Hagen, G. Poot, J.F. Meis, A. Rozalyani, R. Sjam, D. Widodo, S. Djauzi, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Candida nivariensis was isolated from an Indonesian human immunodeficiency virus-infected patient who suffered from oropharyngeal candidiasis and was identified with molecular tools. Our isolate demonstrated low MICs to amphotericin B, flucytosine, posaconazole, caspofungin, and isavuconazole and was susceptible to fluconazole, itraconazole, and voriconazole.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)388-391
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Candida nivariensis isolated from an Indonesian human immunodeficiency virus-infected patient suffering from oropharyngeal candidiasis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit