Candida parapsilosis in domestic laundry machines

Aylin Doguen, Hafize Sav, Serpil Gonca, Engin Kaplan, Macit Ilkit, Monika Novak Babic, Nina Gunde-Cimerman, G. Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)813-819
TijdschriftMedical Mycology
Volume55
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - nov 2017

Citeer dit