Candida parapsilosis isolates carrying mutations outside FKS1 hotspot regions confer high echinocandin tolerance and facilitate the development of echinocandin resistance

Farnaz Daneshnia, Amir Arastehfar, Lisa Lombardi, Ulrike Binder, Jakob Scheler, Roya Vahedi Shahandashti, Ferry Hagen, Cornelia Lass-Flörl, Michael K Mansour, Geraldine Butler, David S Perlin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Candida parapsilosis isolates carrying mutations outside FKS1 hotspot regions confer high echinocandin tolerance and facilitate the development of echinocandin resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences