Candida xylosifermentans sp. nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated in Thailand

Rungluk Kaewwichian, Pannida Khunnamwong, Somjit Am-In, Sasitorn Jindamorakot, Marizeth Groenewald, Savitree Limtong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2674-2680
TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2019

Citeer dit