Canon, marge en het standpunt van de literatuurwetenschapper [Recensie van: Lizet Duyvendak & Jan Oosterholt (red.), Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2018]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-204
Aantal pagina's4
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit